Zapraszamy do przesyłania wszelkich informacji dotyczących twórczości Bolesława Biegasa:
dokumentów, reprodukcji prac, zapytań odnośnie autentyczności dzieł.
e-mail: info@biegas.pl