admin

  http://biegas.pl

   9 Stories by admin

Okultyzm w sztuce

Okultyzm skupia wiele wierzeń, zakładających istnienie sił i możliwości ukrytych poza zasięgiem naukowych obserwacji, a także wyjątkowe zdolności ludzkie, które mogą być przekształcane poprzez...
0 1 min read

Surrealizm – cechy 

Surrealizm jest nurtem w sztuce, który pojawił się na początku XX wieku i czerpał inspiracje ze świata snów i marzeń sennych. Jego najbardziej znanymi...
2 min read

Naturalizm – cechy

Naturalizm w sztuce to nurt, który zwraca uwagę na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości. Jego celem jest oddanie żywych kolorów, znaczenia i detali otaczającego nas świata....
3 min read

Symbolizm – cechy

Symbolizm, który stał się jednym z najważniejszych kierunków w sztukach plastycznych i literaturze, pojawił się pod koniec XIX wieku. Był on odpowiedzią na postulaty...
1 min read

Muzeum w Paryżu 

Paryż to miasto, które jest obiektem marzeń wielu miłośników podróżowania. Niegdyś stanowiło z kolei prawdziwy azyl dla artystów, co przełożyło się na ogromną liczbę...
0 7 min read

Cechy modernizmu

Modernizm w sztuce to fenomen, który zmienił sposób patrzenia na dzieła sztuki. Najbardziej rozpoznawalnymi atrybutami modernizmu były reinterpretacja tradycji i konwencji oraz odważne eksperymentowanie...
1 min read

Muzeum w Warszawie

Warszawski wachlarz muzeów oferuje ogromny wybór atrakcji dla turystów. Największymi placówkami edukacyjnymi są tutaj Muzeum Narodowe oraz jego liczne filie na terenie miasta. Z...
4 min read

Cechy Kubizmu  

Kubizm to sztuka modernistyczna, która przyjęła się na początku XX wieku. Jego podstawowym celem jest stworzenie trójwymiarowych abstrakcyjnych form, które pokazują ruch i dynamikę....
1 min read

Bolesław Biegas

Bolesław Biegas był wybitnym reprezentantem symbolistycznego nurtu sztuki, który czynnie tworzył w Paryżu. Urodził się 29 marca 1877 roku w Koziczynie koło Ciechanowa, a...
0 3 min read