Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu wzbogacona o dwa dzieła Biegasa


Museum1

Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu wzbogacona o dwa dzieła Biegasa.

Nowe eksponaty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kolekcję wzbogaciły między innymi dzieła Bolesława Biegasa.

3
Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, należąca do największych zbiorów w Polsce, jest systematycznie powiększana i udostępniana w ramach Galerii Sztuki Współczesnej. Gromadzone są w niej dzieła zarówno artystów zaliczanych już do klasyków nowoczesności, jak i tych, którzy reprezentują sztukę najnowszą. W 2014 r. do zbiorów pozyskano kolejne prace trojga artystów: Bolesława Biegasa, Magdaleny Abakanowicz i Ryszarda Zamorskiego.

Obraz sferyczny oraz rzeźba pt. Scena symboliczna to dzieła Bolesława Biegasa (1877-1954), rzeźbiarza i malarza reprezentującego nurt symbolizmu. Biegas studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Konstantego Laszczki. W 1901 r. jako stypendysta Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża i osiadł tam na stałe. Na jego indywidualną formę twórczości miała wpływ sztuka m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Gustave’a Moreau i Arnolda Böcklina.
Obraz sferyczny należy do serii prac pod tym samym tytułem, realizowanej w latach 1918-1923. Biegas dał w niej oryginalną koncepcję obrazu, w której nastą- piła próba powiązania portretu z abstrakcyjną orna- mentyką, wpisania twarzy w siatkę linii i płaszczyzn. Artysta portretował najczęściej kobiety, a także znane osobistości ze świata polityki, postaci historyczne i ludzi sobie współczesnych. Zakupiony obraz przedstawia kobietę o mocno stylizowanych rysach twarzy. Przypominająca strukturę witrażu kompozycja ma duży walor dekoracyjny. Obok charakterystycznych dla sztuki Biegasa scen symbolistycznych, o silnym pierwiastku mistycznym, ta seria malarska pozostaje najbardziej oryginalna w twórczości artysty.
3
Po I wojnie światowej Biegas rzadko wykonywał rzeźby, skupiając się na pracy malarskiej. Scena symboliczna, datowana na 1922 r., jest jedną z tych nielicznych prac. Kompozycja należy do krótkiej serii zatytułowanej „Satyry z Lasku Bulońskiego”. Łączy ona cechy dwóch linii stylistycznych, typowych dla rzeźbiarskiej twórczości Biegasa. Obok dzieł o formach zgeometryzowanych artysta wykonywał kompozycje utrzymane w estetyce fin de siècle’u, charakteryzujące się płynną linią i ekspresyjną deformacją form naturalnych. Scena symboliczna przedstawia splecione w uścisku nagie postaci mężczyzny i kobiety. Wykonana z cementu kompozycja została pokryta oranżową patyną, sugerującą naturalne zabarwienie ludzkiego ciała. Zabieg ten podkreśla ekspresję sceny, wyrażającej silne emocje i nasyconej erotyką. Takie cechy sztuki przełomu wieków, wyeksponowane przez Biegasa w jemu tylko właściwy sposób, kojarzą się m.in. z klimatem twórczości Auguste’a Rodina.

Kuratorka wystawy:
Barbara Ilkosz, kustosz Galerii Sztuki Współczesnej

Informacje o wystawie:

• Wystawa czynna: 14.05.2014 – 08.06.2014 r.
• Miejsce ekspozycji: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
• Kontakt: tel.: (71) 372 51 50;
e-mail: sekretariat@mnwr.art.pl; internet: sekretariat@mnwr.art.pl;

3