Bolesław Biegas – malarstwo i rzeźba. Ekspozycja stała.


wystawa-plockNajwiększa stała wystawa poświęcona twórczości Bolesława Biegasa, rzeźbiarza i malarza żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, skupia ponad 230 prac pochodzących ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu, Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz z prywatnej kolekcji Roberta Szustkowskiego. Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy z cyklów tematycznych: Wampiry wojny, Sferyzm, Mistyka nieskończoności, a także prace rzeźbiarskie ze wszystkich okresów twórczości.

Bolesław Biegas – artysta żyjący na przełomie XIX i XX w., rzeźbiarz i malarz, przedstawiciel nurtu symbolistycznego, którego twórczość plastyczna zyskała rozgłos i uznanie krytyków i publiczności w Paryżu dokąd wyjechał po przerwaniu studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i oddając się twórczości, został aż do śmierci w 1954 r. Artysta był członkiem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, któremu zapisem testamentowym przekazał swoje dzieła.

Dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Historyczno – Literackim/ Biblioteką Polską w Paryżu, już w 1996 r. Muzeum Mazowieckie pozyskało do swych zbiorów – w ramach depozytu, część dzieł autorstwa Bolesława Biegasa, którym poświęcono jedną z sal ekspozycji stałej kamienicy secesyjnej MMP.

Z chwilą pozyskania nowej przestrzeni wystawienniczej, a wraz z nią kilkuset dzieł Biegasa zarówno ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu/ Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz kolekcji prywatnej, pojawiła się możliwość zaprezentowania dorobku artysty rozproszonego między muzea i kolekcje prywatne na całym świecie – w ramach jednej stałej ekspozycji muzealnej.
Przekrojowy i międzynarodowy charakter wystawy jest wynikiem wieloletniej współpracy wymienionych instytucji. Organizacja tego typu ekspozycji, podczas której zgromadzonych będzie ponad 140 obrazów i blisko 80 rzeźb (gipsowych i z brązu) autorstwa Biegasa, pochodzących w głównej mierze ze zbiorów prywatnych, jest bezprecedensowym przedsięwzięciem na taką skalę i niepowtarzalną okazją do kompleksowego zapoznania się z twórczością artysty, który również dziś budzi wiele kontrowersji, zyskując coraz to więcej zwolenników.
Wystawa Bolesław Biegas – rzeźba i malarstwo, zainauguruje obchody 190-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku, najstarszej publicznej placówki muzealnej w kraju powstałej z inicjatywy społecznej.

Podczas wernisażu, 14 maja 2011 r., opiniami o życiu i twórczości Bolesława Biegasa na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej podzieli się wybitny francuski historyk sztuki Xavier Deryng. Przy tej okazji zaprezentowana zostanie monografia Bolesława Biegasa jego autorstwa, której wydawcą jest Towarzystwo Historyczno-Literackie/ Biblioteka Polska w Paryżu.
Publikacja ta została wydana w 2011 roku i jest pierwszą monografią artysty, która przekrojowo i obszernie traktuje o jego twórczości. Część biograficzną ilustruje kilkusetstronicowy album z fotografiami prac Biegasa. Zaprezentowane są w niej także muzea, w których znajdują się prace artysty oraz miniatury prac z wybranych kolekcji.

miejsce: Muzeum Mazowieckie w Płocku
wernisaż: 14 maja 2011r. godz. 14.00
wystawa czynna: 15 maja 2011 – 31 grudnia 2019 r.

Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8, 09-402 Płock
e-mail: muzeumplock@wp.pl
strona: www.muzeumplock.art.pl
tel.: (24) 364 70 71; fax: (24) 262 44 93

Relacja fotograficzna z wystawy

10