Zakup rzeźby Bolesława Biegasa ,,Początek dwoistości twórczej bóstwa” do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu


Brąz

Brąz “Początek dwoistości twórczej bóstwa” w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu

W ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kolekcje, priorytet Kolekcje muzealne została zakupiona do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu rzeźba Bolesława Biegasa “Początek dwoistości twórczej bóstwa“.

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu gromadzi sztukę polską i posiada znaczącą kolekcję malarstwa i rzeźby od k. XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Szczególnie ważną częścią tego zbioru jest Sztuka Młodej Polski, zestawiająca najwybitniejsze dzieła przełomu XIX i XX wieku. W kolekcji tej od samego początku prymat zdobyło malarstwo, z powodów znacznie jego większej rynkowej dostępności. Zawsze jednak, gdy pojawiły się możliwości, dokonywano zakupów znaczących prac rzeźbiarskich.

Rzeźba Początek dwoistości twórczej bóstwa otwiera serię rzeźb dwustronnych, wykonywanych przez Biegasa od 1908 r. Jej ściśle geometryczna forma jest zapewne odpowiedzią artysty na dokonujące się w tym czasie przemiany w sztuce Paryża. Mimo, iż ornament dekorujący płaszczyzny rzeźby wiązać należy z wpływami secesji, to w prostopadłościennej formie rzeźby widzieć można – obok reminiscencji Światowida – swoistą recepcję kubistycznych idei.

Obecność rzeźby w przestrzeni sztuki Młodej Polski Muzeum Narodowego w Poznaniu, wzmacnia prezentację rzeźbiarskiego dorobku artysty, dołączając do dwóch, posiadanych już i eksponowanych niewielkich jego brązów.

Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.