Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił 140. rocznicę urodzin rzeźbiarza i malarza Bolesława Biegasa


1906, Bolesław Biegas w swoim atelier przy 233 bis rue du Faubourg Saint-Honore, Paris”

1906, Bolesław Biegas w swoim atelier przy 233 bis rue du Faubourg Saint-Honore, Paris

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2017 podjął uchwałę, która upamiętnia urodzonego 140 lat temu polskiego rzeźbiarza i malarza nurtu symbolistycznego Bolesława Biegasa. Jego twórczość do dziś zadziwia wyjątkowym zróżnicowaniem i bogactwem tematyki – stwierdził Sejm w uchwale.

Prace, wciąż mało znanego w Polsce, twórcy można zobaczyć w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych, m.in. w Muzeum d’Orsay w Paryżu, Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie, Muzeach Narodowych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz w coraz liczniejszych kolekcjach prywatnych.

 

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

   “29 marca 2017 r. mija 140. rocznica urodzin Bolesława Biegasa (właściwie Biegalskiego) – jednego z najbardziej oryginalnych artystów polskich z przełomu XIX i XX wieku – rzeźbiarza i malarza nurtu symbolistycznego, którego twórczość do dziś zadziwia wyjątkowym zróżnicowaniem i bogactwem tematyki.

Bolesław Biegas (1877 -1954), należący do dziś w Europie do najbardziej cenionych artystów, w Polsce jest wciąż mało znany. Jego dorobek artystyczny, na który składają się rzeźby, obrazy, a także 16 dramatów oraz kilka rozpraw na temat sztuki, nad Wisłę dostatecznie nie dotarł i Biegas nie zaistniał w narodowej świadomości. Powodów tego stanu jest kilka: osiedlenie się artysty na stałe w Paryżu (od 1901), krytyka jego twórczości w ojczyźnie, śmierć w okresie komunizmu, który to system Biegas całkowicie odrzucił, decydując si ę powierzyć swoją artystyczną spuściznę polskiej emigracji we Francji.

Po 1989 r. zmieniło się w Polsce niewiele, choć na świecie w ostatnim półwieczu dzieła Biegasa wracają na salony sztuki. Próbę czasu przetrwały bowiem nie tylko jego symboliczne rzeźb y o walorach prekursorskich, odbiegających od modnego wówczas stylu secesyjnego, ale także intrygujące prace malarskie. I to zarówno niepowtarzalne kompozycje symboliczne, pełne ukrytych znaczeń i odniesień do okultyzmu, jak i portrety, w tym cykl malarski ch portretów sferycznych. Jego prace można zobaczyć w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych, m.in. w Muzeum d’Orsay w Paryżu, Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie, Muzeach Narodowych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz w coraz liczniejszych kolekcjach prywatnych (także polskich).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć Bolesława Biegasa i wyraża uznanie dla Jego artystycznego dorobku.”