“Europa i świat ducha lub fascynacja okultyzmem, 1750-1950”


Zentrum Paul Klee

Wystawa “Europa i świat ducha lub fascynacja okultyzmem, 1750-1950” jest interdyscyplinarną wystawą badającą wpływ okultyzmu na artystów, myślicieli, pisarzy i uczonych w całej Europie, w decydujących momentach w historii współczesnego świata.

W sekcji poświęconej sztuce, zaprezentowane zostały obrazy i rzeźby autorstwa Bolesława Biegasa. Obok nich znalazły się prace tak wybitnych artystów jak: Caspar David Friedrich, Francisco Goya, Eugene Delacroix, Victor Hugo, Edvard Munch, Odilon Redon, Jan Toorop, M. K. Čiurlionis, František Kupka, Wassily Kandinsky, Kazimir Malevitch, Max Ernst, André Masson, Roberto Matta, Wifredo Lam.

Więcej informacji w artykule: „Europe and the spirit world or the fascination with the occult, 1750-1950″

Informacje o wystawie:

• Wystawa czynna: 31 marca 2012 – 15 lipca 2012
• Miejsce ekspozycji: Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3, 3006 Bern
• Kontakt: tel.: + 41 (0)31 359 01 01, internet: www.zpk.org