“Spotkania z zabytkami”

Bolesław Biegas - artysta mało znany

Nr 11, 2009
Artykuł: Bolesław Biegas – artysta mało znany

 

 

“Rzeczpospolita”

Paryski samotnik

Dodatek Kultura: 25 września 2009
Artykuł: Paryski samotnik. Monika Małkowska

 

 

“Gazeta Wyborcza”

Kolistość rzeczy

Stołeczna: 5 czerwca 2009
Artykuł: Kolistość rzeczy. Włodzimierz Kalicki