Bolesław Biegas 1877-1954, 60-ta rocznica śmierci


Museum1

Bolesław Biegas 1877-1954 w Muzeum Mazowieckim w Płocku – Galeria Kino.

Wystawa czasowa poświęcona sylwetce Bolesława Biegasa zorganizowana została dla upamietnienia 60-tej rocznicy śmierci artysty. Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia i dokumenty archiwalne udostępnione dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, którego Biegas był członkiem i któremu na mocy testamentu zapisał całą swoją spuściznę. Na wystawie szczególnie zaakcentowane zostaną związki artysty z Płockiem, w którym Biegas gościł równo 105 lat temu (w lipcu 1909).

Sześćdziesiąt lat temu, 30 września 1954 roku, o godzinie 1.45 w Szpitalu Neckera przy 149 rue de Sevres w Paryżu, w wieku 77 lat, zmarł Bolesław Biegas. Umierając bezpotomnie, całą swoja spuściznę artystyczną przekazał Polskiemu Towarzystwu Historyczno-Literackiemu w Paryżu, do którego należał od 14 listopada 1951. Msza żałobna odbyła się 5 października w Kościele Polskim przy 263 rue Saint-Honoré, pogrzeb zaś na cmentarzu w Montmorency, gdzie spoczywa wielu członków PTH-L.

Wydaje się, że związki Bolesława Biegasa z Płockiem zasadniczo są bardzo wątłe, ale czy tak jest w istocie? To w Płocku 4 stycznia 1897 roku władze carskie wydały mu paszport o numerze 60/2. Z diecezji płockiej pochodził ks. Aleksander Rzewnicki, który jako pierwszy dostrzegł nieprzeciętne zdolności u młodego pastuszka z Koziczyna, wioski wchodzącej w obręb parafii, której wówczas był proboszczem, i skierował go do ludzi, których pozycja społeczna i koneksje umożliwiły Biegasowi naukę oraz wyjazd do Francji. To jego w Płocku w 1909 roku odwiedzał Biegas, co zostało udokumentowane wspólną fotografią.

W swoim “Pamiętniku płocczanki” wspomina Biegasa Maria Macieszyna, a Kazimierz Askanas w “Sztuce Płocka” pisze o szczególnej popularności Biegasa w Płocku w pierwszych latach XX stulecia, co wiązało się z mecenatem Izydora Mayznera, przemysłowca i mecenasa sztuki (ojca Kazimierza Mayznera – adwokata i publicysty, założyciela Klubu Artystycznego Płocczan).

Dokonania i osiągnięcia Biegasa opisywała lokalna prasa: “Głos Płocki”, “Echa Płockie i Łomżyńskie” oraz “Mazur”. Ciekawe, czy oryginały lub kopie rzeźb Biegasa, jakie w pierwszych latach XX stulecia posiadali płocczanie, przetrwały do dnia dzisiejszego? Czy w ciszy zapomnienia, na strychu lub w piwnicy, spoczywa nieodkryta dotąd rzeźba jego autorstwa? Może obecna, okolicznościowa wystawa związana z 60. rocznicą śmierci artysty sprawi, że po zapoznaniu się z jego tak charakterystyczną twórczością, ktoś gdzieś dokona odkrycia zapomnianej rzeźby Biegasa, powiększając tym samym liczbę jego dzieł, jakie przetrwały do czasów obecnych, i wzbogaci swoją rodzinną historią płocki epizod w biografii artysty.

Szymon Zaremba
kurator wystawy

Podgląd katalogu towarzyszącego wystawie w formacie PDF.

Informacje o wystawie:

• Wernisaż wystawy: 5 czerwca 2011, godz. 17.00
• Wystawa czynna: 05.06.2014 – 06.07.2014 r.
• Miejsce ekspozycji: Muzeum Mazowieckie w Płocku – Galeria Kino
ul.Tumska 5a, 09-402 Płock
• Kontakt: tel.: (24) 364 70 71;
e-mail: muzeumplock@wp.pl; internet: www.muzeumplock.art.pl;