Biegas i poeci (Biegas et les poètes)


Muzeum im. Bolesława Biegasa w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Biegas i poeci

W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Bolesław Biegas, zmarłego 30 września 1954 roku, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, którego był jednym z najwybitniejszych członków i jednym z najhojniejszych donatorów, postanowiło uczcić pamięć artysty, organizując mu w hołdzie wystawę na temat poezji. Inocjatorem projektu jest wybitny znawca twórczości polskiego symbolizmu, profesor Xawery Deryng – członek Komitetu Biegasa, wspólnie z Anną Czarnocką (THL) – komisarz wystawy.

Wystawa czynna do 31 października, prezentuje wizerunki poetów z Panteonu Sławnych ludzi, wystawionych w Londynie w 1930 roku, rzeźby poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu i Zygmuntowi Krasińskiemu oraz Charles’owi Baudelaire i Emilowi Verhaerenowi. Prace pochodzą z kolekcji prywatnych w Polsce i Francji, oraz ze zbiorów THL-u.

Biegas utrzymywał bliskie stosunki z krytykami, dominującymi paryską scenę artystyczną na początku XX-tego wieku. Dokumenty pokazane na wystawie, wskazują na bogactwo zbioru archiwalnego Biegasa, w którym znaleźć można materiały dotyczące Guillaume’a Apollinaire’a, księcia « krytyki poetyckiej », André Salmona, « podwójnego ojca chrzestnego » Panien z Awinionu, Gustawa Kahna, « odkrywcy wolnego wiersza » razem z Marią Krysińską i Filippo Tommaso Marinettiego, « Papieża futuryzmu ».

« Rzeźbiarz, malarz i poeta, artysta obdarzony od urodzenia wspaniałą wrażliwością, odczuwa utajone drżenie pierwiastków witalnych w walce z warunkami ziemskiego życia. (…) Wyśmienita poezja dominuje w jego kompozycjach (…) jak Chopin, Wagner, Mickiewicz, Słowacki. Brata się z tymi, którzy tańczą, cierpią, marzą, którzy są żyjącym wcieleniem Piękna i Dobra » tak oto pisała Maria Szeliga w albumie poświęconym Bolesławowi Biegasowi, wydanym przez Louisa Theuveny’ego w 1906 roku. I w tym samym albumie, Emil Verhaeren napisał: Tak, jest Pan poetą, mój drogi Biegasie.

Anna Czarnocka (THL) – komisarz wystawy

 

 

Informacje o wystawie:

• Wernisaż wystawy: 30 września 2014, godz. 18.30
• Wystawa czynna: 01.10.2014 – 31.10.2014 r. / Od wtorku do piątku 14.15 – 18.00
• Miejsce ekspozycji: Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans – 75004 Paris
• Kontakt: tel.: +33 1 55 42 83 85;
e-mail: a.czarnocka@bplp.fr; internet: www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr;

 

Relacja fotograficzna z wystawy

1

Zdjęcia: Archiwum BBP